Regulamin

 Postanowienia ogólne

 

Właścicielem sklepu internetowego laki.pl jest:


‘’LAKI’’ LAK KORINA
ul. Sasankowa 29A, 95-050 Konstantynów Łódzki
NIP 7271711142
REGON 471383281

 

nr konta: 16 2030 0045 1110 0000 0245 6730

 

 1. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@laki.pl oraz telefonu: +48 605 53 00 00 (koszt połączeń wg taryfy operatora).
 2. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy sprzedaży (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym, pełnoletnią osobą fizyczną lub firmą zwaną dalej Klientem, a sklepem internetowym laki.pl, zwanym dalej Sklepem. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT.
 3. Wszystkie produkty dostępne w sklepie są nowe i wolne od wad.
 4. Podane w sklepie ceny zawierają podatek VAT i są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie.
 5. Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowane w Sklepie mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru w Sklepie.
 6. Zawartość Sklepu laki.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.543 kodeksu cywilnego.

 

Prawa i obowiązki sklepu

 

 1. Sklep laki.pl umożliwia Klientowi poprzez portal składanie zamówień. Sklep ma prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia lub anulowania zamówienia, w szczególności gdy Klient: podał nieprawdziwe dane, dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników, dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają mu poprawne korzystanie ze Sklepu.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności portalu, do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach portalu bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Sklep ma prawo wykorzystywać pliki typu „Cookies” oraz „web beacons” w celu prawidłowego funkcjonowania portalu, analizowania efektywności portalu, przystosowywania go do potrzeb użytkowników oraz tworzenia statystyk.
 5. Całość strony (mechanizmy i grafika, zdjęcia oraz opisy) są własnością sklepu. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170, kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez jej zgody jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

 

Polityka prywatności

 

 1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób trzecich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 4. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sklep o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w przedmiotowym Regulaminie.
 5. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas procesu Składanie zamówienia.
 6. Klient ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Sklepu, w terminie jednego miesiąca od daty zaistnienia nieprawidłowości. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia reklamacji uznaje się dzień wpłynięcia jej do ‘’LAKI’’ LAK KORINA. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz datę i rodzaj nieprawidłowości która wystąpiła. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty wpłynięcia, a o jej rozstrzygnięciu Klient będzie informowany niezwłocznie. Reklamacje należy przekazywać za pomocą listów poleconych na adres: ‘’LAKI’’ LAK KORINA, ul. Sasankowa 29A, 95-050 Konstantynów Łódzki z dopiskiem "Reklamacja LAKI", bądź przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@laki.pl z tytułem wiadomości "Reklamacja LAKI".

 

Zamówienia

 

 1. Zakupów może dokonywać osoba niezarejestrowana, która jednorazowo w formularzu zamówienia poda niezbędne do dostawy dane adresowe (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz dane kontaktowe (imię i nazwisko, telefon, e-mail).
 2. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – Sklep spróbuje skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży.
 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane mailem wysyłanym przez Sklep do Klienta po potwierdzeniu dostępności produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia należy skontaktować się ze Sklepem drogą mailową, na adres biuro@laki.pl. Dodatkowo Pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia przez telefon.
 4. Przygotowanie wysyłki następuje po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu.
 5. Termin płatności wynosi 5 dni. Jeżeli w tym czasie nie nastąpi płatność zamówienie zostanie anulowane.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku zamówienia towaru niedostępnego sklep skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.
 8. Do każdego zamówienia, w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z upoważnieniem sklepu internetowego do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.
 9. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu wysyłki. Wprowadzanie zmian lub wycofanie zamówienia jest możliwe poprzez kontakt ze Sklepem drogą mailową, pod adresem biuro@laki.pl, w tytule wiadomości wpisując “Zmiana/anulowanie zamówienia” .
 10. Czas realizacji zamówienia, od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto firmy, to maksymalnie 30 dni roboczych, chyba, że informacja przy produkcie stanowi inaczej lub Klient zostanie poinformowany o wydłużonym czasie realizacji emaliowo lub telefonicznie.
 11. Do czasu realizacji zamówienia należy dodać przewidywany czas dostawy.

 

Ceny i formy płatności

 

 1. Klienci mogą dokonywać płatności za złożone zamówienia bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy:

  BGŻ BNP Paribas: 16 2030 0045 1110 0000 0245 6730
  ‘’LAKI’’ LAK KORINA
  ul. Sasankowa 29A

  95-050 Konstantynów Łódzki

   

  (w tytule przelewu należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko)

 2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 3. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów usługi przesyłki. Koszt usługi transportu pokrywa Klient.
 4. Dostawa zagraniczna możliwa jest po uprzednim skontaktowaniu się ze sklepem pod adresem biuro@laki.pl. Koszt transportu, mając na względzie wypadkową ceny, szybkości i pewności dostawy kalkulowany jest indywidualnie.

 

Dostawa

 

 1. Klient może wybrać jedną z następujących form dostawy zamówionych towarów:

  Dostawa po przedpłacie:

  Przesyłka kurierska – 19zł

 2. Sklep nie prowadzi sprzedaży za pobraniem.
 3. Cena za dostawę uwzględnia koszt przewoźnika oraz opakowanie przesyłki.
 4. Średni czas realizacji zamówienia wynosi 10 dni roboczych, a maksymalnie 30 dni roboczych, chyba, że informacja przy produkcie stanowi inaczej. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do wysłania zamówionych towarów ze sklepu. W szczególnych wypadkach czas ten może ulec wydłużeniu, o czym poinformujemy klienta indywidualnie.
 5. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji zamówienia i przewidywany czas dostawy.
 6. Sklep dokłada wszelkich starań, aby przesyłka dotarła w jak najkrótszym czasie.
 7. W przypadku zamówień wysłanych za pośrednictwem kuriera, Klient ma obowiązek skontaktować się ze Sklepem jeżeli paczka nie zostanie do niego doręczona w ciągu 2 dni roboczych od daty nadania. Klient, który tego nie zrobi będzie, w przypadku zwrotu nie doręczonej paczki do Sklepu, obciążony kosztami przesłania. W przypadku zamówień wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, Klient ma obowiązek skontaktować się ze Sklepem jeżeli paczka nie zostaje do niego doręczona w ciągu 7 dni roboczych od daty nadania. Klient, który tego nie zrobi będzie, w przypadku zwrotu nie doręczonej paczki do Sklepu, obciążony kosztami przesłania.
 8. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami przesłania oraz opłaty manipulacyjnej w wysokości 25% wartości dokonanych zakupów.
 9. W czasie odbioru należy zwrócić szczególną uwagę na stan paczki, czy nie jest uszkodzona w sposób mechaniczny, czy taśma klejąca na przesyłce nie była zrywana. Jeżeli występują uszkodzenia, które mogą być przyczyną zniszczenia zawartości należy w obecności kuriera otworzyć przesyłkę.

 

Zwroty, reklamacje

 

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres: ‘’LAKI’’ LAK KORINA ul. Sasankowa 29A, 95-050 Konstantynów Łódzki lub pocztą elektroniczną na adres email Sprzedawcy: biuro@laki.pl
 3. Z opisanego wyżej uprawnienia do zwrotu nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.
  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy.
 5. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz wraz z formularzem zwrotu do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Sklep nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem.
 9. Adres do zwrotów: ‘’LAKI’’ LAK KORINA ul. Sasankowa 29A, 95-050 Konstantynów Łódzki
 10. Wzór formularza zwrotu.
 11. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej na adres biuro@laki.pl
 12. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu) sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 13. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (rozdarcie) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania towaru lub niewłaściwego użytkowania i konserwacji, jak również wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu.
 14. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany obowiązują od momentu wskazania ich na stronie internetowej Sklepu.
 2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.
 5. Składając zamówienie nabywca akceptuje powyższy regulamin.